สร้างแบรนด์ของตัวเอง ด้วย 6 วิธีแบบมืออาชีพ

10 Trading System Design Online Marketing

สร้างแบรนด์ของตัวเอง (Brand)

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

6 วิธีสร้างแบรนด์ของตัวเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดใน การเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นอันดับแรกๆ คือ แบรนด์ (Brandและการสร้าง แบรนด์ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ เนื่องจากความรู้สึกที่มีต่อสินค้า หรือบริการจาก แบรนด์ นั้นๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือไปใช้บริการต่างๆ นั้นโดยส่วนใหญ่ มาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั้นเป็นหลัก นั่นคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งตามความหมายของ การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์ นั้นไม่ใช่แค่การสร้างโลโก้ สร้างชื่อสินค้า หรือแพคเกจจิ้ง แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกที่ดี และความผูกพันระหว่าง แบรนด์ กับตัวผู้บริโภคให้ดีอีกด้วย ทาง iwealthz.com ขอนำเสนอ 6 วิธี สร้าง แบรนด์ สินค้า ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวครับ

1.Build the Brand (จุดเริ่มต้นของการสร้าง แบรนด์)

สร้างแบรนด์ของตัวเองเมื่อคุณกำลังคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง การสร้างแบรนด์ นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และตัวคุณเองจำเป็นต้องรู้ว่ากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่ ธุรกิจที่ต้องการเริ่มนั้นเกี่ยวกับอะไร แล้วเริ่มต้นธุรกิจนี้เพราะอะไร ทำไมถึงต้องการเริ่มต้นธุรกิจนี้ การหาจุดยืนของธุรกิจตัวเอง เพื่อให้ผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้า สามารถคาดหวังต่อสิ่งต่างๆ จากธุรกิจของเราได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า จะได้ประโยชน์ หรือความคุ้มครองจากเราอย่างไรบ้าง ซึ่งจุดนี้ต้องแน่ใจว่า แบรนด์ ของสินค้าเราสามารถทำได้จริงๆ มิเช่นนั้น จะกลายเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจของเราเท่าไรนัก เมื่อมีจุดยืนแล้ว คุณยังจำเป็นต้องสร้างความเป็นตัวของตัวเองลงไปใน แบรนด์ สินค้าของคุณด้วย เช่น มีความซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูล ที่ทำให้ลูกค้าเห็นอย่างสม่ำเสมอ ความสุภาพในการให้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความผูกพัน  และความรู้สึกที่ดีในระยะยาวต่อธุรกิจของเรา จากเหตุผลดังกล่าว การสร้างแบรนด์ จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจหัวใจสำคัญของ การสร้างแบรนด์ ที่ดี ควรทำให้ แบรนด์ มีความน่าสนใจ มีจุดดึงดูด มีจุดเด่น และมีจุดยืนที่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด

2.Logo Design (การสร้างโลโก้)

 

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

ในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น โลโก้ เปรียบเสมือน การสร้างสัญลักษณ์ เพื่อเป็นตัวแทนของสินค้า บริการ ธุรกิจ รวมถึงความรู้สึกด้วย ทั้งส่วน ชื่อโลโก้ สัญลักษณ์ของโลโก้ หรือแม้แต่สีของโลโก้  สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นในการจดลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ เทคนิคในการสร้างโลโก้ที่ดี คือ ควรกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่า เราต้องการให้ผู้บริโภคเห็นแล้วนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก ในส่วนของตัวสโลแกน หรือคำบรรยายติดปากสั้นๆ ของแบรนด์ นั้นมีไว้เพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

 

3.Brand Awareness (การสร้างการรับรู้แบรนด์)

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

ในการเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างการรับรู้ของ แบรนด์ นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การใช้เงินจำนวนมาก กับการลงโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่ามี แบรนด์ ของเราอยู่เท่านั้น เพราะการทำให้คนรู้จัก แบรนด์นั้น  “ ไม่ได้แปลว่าต้องมีคนซื้อเสมอไป ”

การสร้างการรับรู้ หรือการทำให้ แบรนด์ เป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง คือ การที่เราสามารถนำ แบรนด์ ไปทำให้เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นรู้จัก ชื่อแบรนด์ คุณภาพของสินค้าที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว การสร้างการรับรู้แบรนด์ นั้น มีสิ่งที่เราต้องคิดถึงอยู่เสมอคือ จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคนึกถึงแบรนด์ ของเราเมื่อพูดถึงสินค้าในกลุ่มนี้

4.Brand Royalty (ความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์)

สร้างแบรนด์ของตัวเองการจะทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างแบรนด์ เนื่องจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมกับสร้างฐานลูกค้ารายใหม่นั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของ แบรนด์

การที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเหตุผลหนึ่งคือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน แบรนด์ นั้น ๆ จนทำให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าจาก แบรนด์เดิม ซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ แบรนด์ จำต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ดี อย่างไรก็ตามการที่ทำให้ผู้บริโภคไม่หนีไปไหน ยังมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี การตอบแทนสังคม โดยนำผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจไปจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อแบรนด์ เป็นต้น

5.Keep Relationship (ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ)

สร้างแบรนด์ของตัวเองเป็นที่แน่นอนว่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น ลูกค้า ถือเป็นส่วนสำคัญมาก ที่จะทำให้ แบรนด์ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อทำให้กลุ่มลูกค้า อยู่กับแบรนด์ของเราไปนานๆ ไม่หนีหายไปไหน เจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องคอยพัฒนาตัวสินค้า และบริการของตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่คู่แข่งจะตามไม่ทัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการสังเกต สอบถาม วัดความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าอยู่เนืองๆ  ไม่ใช่เพียงแค่ใช้เพียงความรู้สึกของเจ้าของธุรกิจเป็นเครื่องตัดสิน ตัวอย่างเช่น ร้านไอศกรีมชื่อดัง ที่มีลูกค้าจำนวนมากยินยอมต่อแถวรอเป็นชั่วโมง ซึ่งจากการสอบถามพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ติดใจในส่วนของรสชาติของไอศกรีม แต่กลับประทับใจในส่วนของท็อปปิ้งที่มีให้เลือกหลากหลาย  ข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องปรับปรุงรสชาติไอศกรีมให้มีความโดดเด่น และหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้จะทำให้ แบรนด์ไอศกรีม ของตน มีความเข้มแข็ง และเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่อไปนานๆ

6.New Line of Products (การแตกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับแบรนด์)

สร้างแบรนด์ของตัวเองเมื่อ แบรนด์ของคุณ เริ่มมีสินค้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ ที่ต้องทำภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมที่มีอยู่ ทำให้สินค้า หรือบริการนั้นๆ ดูไม่แต่ต่างจากสินค้า หรือบริการเดิมมากนัก หากเป็นเช่นนี้ อาจมีผลทำให้ลูกค้าเกิดความ สับสนต่อแบรนด์ นอกจากการแตกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ แบรนด์ มีความน่าสนใจขึ้นแล้ว การเปิดการตลาดใหม่เพื่อ สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแบรนด์ ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เช่น การขยายแบรนด์ไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ทิ้งฐานลูกค้าเก่าที่อยู่ในประเทศ ซึ่งวิธีนี้เป็นการสร้างแบรนด์ สู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง แบรนด์ สินค้าไทยที่โด่งดังทั้งใน และต่างประเทศ

 

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

ในการสร้างแบรนด์ จำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง ไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะประสบความสำเร็จในทันที  นอกเหนือจาก การสร้างแบรนด์ แล้ว การบริหารแบรนด์ ให้มีชื่อเสียง มีคุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่มีสำคัญมากเช่นกัน ยิ่งหากเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แล้ว ยิ่งจำเป็นต้องดูแลรักษา คุณภาพของแบรนด์  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ เชื่อมั่นต่อแบรนด์ และ ไม่เปลี่ยนใจไปจากแบรนด์ของเรา

สร้างแบรนด์ของตัวเอง

ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.iwealthz.com

https://www.facebook.com/iwealthz/

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยการแชร์ให้เพื่อนๆ Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.